Generalne informacije za iznajmljivanje rent a car vozila u Beogradu

Obavezan depozit

Za iznajmljivanje vozila obavezan je depozit - pred-autorizacija kreditne kartice ( Viza, Master Card, American Express ). Minimum 300.00 € za kategoriju vozila B,B+; 400 € za kategorije C,CA,C+,D+: 500 €; za kategorije F, FA, Esw; 700€; za kategorije GD,GDsw,VD. Najam automobila se plaća unapred, prilikom preuzimanju vozila. Depozit ne ulazi u cenu najma.Pred-autorizacija kreditne kartice se vrši u dinarima, bilo da se radi o domaćoj ili stranoj kartici. Oslobađanje pred-autorizacije se oslodađa 24h po povratku vozila od naše strane, preko Visa / Master terminala, a konačno oslobađanje zavisi i od banke klijenta i vrste kreditne kartice ( za detaljne informacije konsultujte se sa vašom matičnom bankom).

Gorivo

Gorivo potrošeno tokom rentiranja plaća zakupac. ZIM rent a car će naplaćivati 10% ekstra za dopunu goriva u slučaju da zakupac vrati iznajmljeno vozilo sa manje goriva od količine kojom je vozilo bilo snadbeveno pri preuzimanju. Gorivo nije uključeno u cenu najma auta. Šteta na vozilu prouzrokovana korišćenjem neodgovarajućeg goriva se naplaćuje 100% od zakupca i nije pokrivena dodatnim osiguranjem CCI.

Saobraćajne i parking kazne

Kazne za prekršaje nastale tokom perioda iznajmljivanja automobila, koje su posledica kršenja saobraćajnih propisa Srbije su isključivo odgovornost zakupca. Usluga plaćanja parkinga i saobraćajnih kazni se naplaćuje 15 eur.

Saobraćajne kazne i kazne komunalne policije su deset puta skuplje za službena vozila, gde spada i rent a car ( Na primer ukoliko se parkira na zelenoj površini iznos kazne je 55.000 rsd ili na mesto predvidjeno samo za vozila / vozače sa invaliditetom kazna je 110,000 rsd ).

Prava i obaveze u slučaju sudara ili štete na vozilu (CDW)

Za štete na vozilu je odgovoran najmoprimac / zakupac bilo da su nastale njegovom krivicom ili krivicom NN lica ( u slučaju da je vozilo oštećeno od nepoznatog lica).

Rent-a-car vozilo je osigurano od a) autoodgovornosti, b) kombinovano kasko osiguranje ( sa relativnim i apsolutnim učešćem ). Apsolutno učešće koje plaća zakupac je u visini depozita naznačenog na ugovoru o najmu ( 300-700 eur), a relativno učešće iznosi 10% od procenjene štete na vozilu od strane zvaničnog servisa ili osiguravajuće kompanije. ZIM Rent a car, odnosno, osiguravajuća kompanija imaju pravo da povećaju procenat relativnog učešća klijenta do 100% ukoliko je do štete došlo kao posledica prekoračenja dozvoljene brzine, ne prilagođene brzine i kršenja saobraćajnih propisa, vožnje u alkoholisanom stanju i ostalim sličnim prekršajima.”

Najmoprimac / zakupac iznajmljenog vozila može da izbegne ovu odgovornost plaćanjem CCI ( dodatno osiguranje / complete cover insurance ) uz uslov da šteta nije pričinjena kršenjem saobraćajnih pravila i zakona. Svaka šteta na unutrašnjošti iznajmljenog vozila, gumama, donjem postroju automobila, ključevima od kola i alarmu NIJE pokrivena CCI osiguranjem i u slučaju gubitka ili štete zakupac plaća 100% od cene.

Dodatni vozač

Gratis (minimum 25. godina starosti i posedovanje vozačke dozvole minimum 5 godina).

Sedište za dete

Prvo sedište je besplatno, drugo se plaća 20.00 € po najmu ( Do 30 dana) .

Pomoćno sedište (booster): prvo je besplatno, drugo 5.00 eur po najmu.

Lanci za sneg

Klijentima obezbeđujemo lance za sneg dostupne u vozilu besplatno,u slučaju korišćenja naplaćuju se 10 eur po najmu.

U slučaju oštećenja lanaca za sneg, klijent snosi 100% trošak, osiguranje ne pokriva gubitak ili oštećenje lanaca za sneg.

GPS

Besplatno korišćenje uređaja do 7 dana, preko 7 dana korišćenje se naplaćuje 10 eur za ceo period. Šteta ili gubitak uređaja nije pokrivena kasko osiguranjem, klijent snosi 100% trošak u slučaju oštećenja ili gubitka.

PDV - Porez

U sve cene je uračunat porez 20%. Sve usluge se naplaćuju u RSD po zvaničnom srednjem kursu NB Srbije.

Noćna isporuka / prijem:

(20:00 - 08:00) naplaćuje se 20.00€ u dinarskoj protivrednosti. Nedeljom i praznicima isporuka i prijem vozila se takođe naplaćuje 20.00 € u RSD.

(17:00 - 20:00) radnim danima - moguće preuzimanje/vraćanje vozila po dogovoru uz moguću doplatu.

Prelazak granice

Prelazak granice SRB je dopušten uz saglasnost od strane ZIM rent a car-a. Odlazak u pojedine zemlje / teritorije nije dozvoljen

( Albanija, Kosovo, Turska, Rusija, Ukraina, Belorusija, Moldavija, Francuska, Španija, Holandija, Belgija, V.Britanija, Skandinavske zemlje).

Neograničena kilometraža važi samo za teritoriju Srbije i najmove od minimum 4 dana i duže. Cene za inostranstvo su sa 250Km uključenih u proseku dnevno.

Pranje vozila i šteta na enterijeru

Pranje kola se naplaćuje 6.00 eur, osim ako unutrašnjost vozila nije veoma prljava, tada se naplaćuje 15.00 eur.

Hemijsko čišćenje unutrašnosti vozila se naplaćuje 25-50 eur.

Svaka šteta na enterijeru vozila, tapacirungu, sedištima se naplaćuje min.100 eur i nije pokrivena dodatnim CDW osiguranjem.

Starost vozača ( 25 - 70 god)

Donja starosna granica (Minimalno god.) 25 god. starosti za vozila kategorije C, C+, D, DA, E, F i minimum 23 god za kategoriju A-B.

Gornja starosna granica : 70 godina ( preko 70 godina na upit uz posebne uslove osiguranja).

Vozačka dozvola

Posedovanje vozačke dozvole najmanje 5 godina.

Minimalni period iznajmljivanja automobila

Minimalni obračunski period je 1 dan / 24h. Svako kašnjenje u odnosu na dogovoreno vreme se dodatno naplaćuje kao sledeći dan. Ukoliko zakupac skrati ugovoreni period najma, ZIM rent a car zadržava pravo da naplati penale u visini tri dana najma. Takođe ukoliko se zakupac ne pojavi i ne otkaže pismeno najam minimum 72h unapred, ZIM rent a car zadržava pravo da naplati tri dana najma po trenutnom cenovniku.

Promena rezervacije

Rezervaciju je moguće promeniti 72h pre početka najma, ili u slučaju promene datuma povratka automobila tokom najma, promena je moguća ukoliko klijent dobije pismenu saglasnost o promeni od ZIM-a .Takodje klijent je dužan da obavesti ZIM o promeni povratka vozila minimum 72 sata pre isteka najma, pismenim putem ( e-mail-om).

Otkazivanje rezervacije - penali

Ukoliko se potvrdjena ( od strane klijenta) rezervacija otkaže minimum 72 sata pre početka najma, ZIM rent a car ima pravo da naplati administrativne troškove rezervacije koji iznose 100.00 eur plus Pdv ( u dinarskoj protivvrednosti). Svako otkazivanje rezervacije na manje od 72h pre početka ugovorenog najma, ZIM rent a car ima pravo da naplati kao tri ( 3 ) dana najma ugovorenog automobila, po ceni za tri dana aktuelnog cenovnika.

Obaveza zakupca

Zakupac treba da vodi računa o iznajmljenom vozilu. Nije dozvoljena vožnja van puta, trkanje, reli, šlepovanje drugih vozila, pozajmica vozila drugom licu. Striktno je zabranjena svaka vrsta zamene delova i bilo kakvog prepravljanja. Svaka zamena se vodi kao šteta koja će biti naplaćena zakupcu. U slučaju da zakupac vrati vozilo blatnjavo ili veoma prljavo, troškovi pranja će se naplatiti zakupcu. Isto važi i za unutrašnjost iznamljenog vozila. Takođe zakupac je dužan da prijavi svako upozorenje kontrolnih instrumenata i drugih eventualnih nepravilnosti, iste proveri u najbližem servisu. Svakih 2000Km zakupac je dužan da proveri tečnosti ( nivo ulja, nivo rashladne tečnosti, pritisak u gumama ) u lokalnom servisu ili sam na benzinskoj stanici. Dolivanje tečnosti će biti kompenzovano po isteku najma. ZIM rent a car ne snosi odgovornost u slučaju pregorevanja sijalice signalizacije ili svetala farova, klijent je dužan da ih zameni u lokalnom servisu. Ukoliko klijent ne vrati vozilo u dogovorenom periodu, svaki naredni dan će biti naplaćen po ceni za jedan (1) dan iz cenovnika, ugovor je moguće produžiti uz prethodnu saglasnost ZIM rent a car-a

Troškovi nastali u slučaju mehaničkog kvara na vozilu

ZIM Rent-a-car nije odgovoran za troškove najmoprimca nastale usled mehaničkog kvara na vozilu ( kao što su troškovi smeštaja, avio / brodske / autobuske ili železničke karte, kao ni za troškove ne ispunjenja bilo kog drugog turističkog ili poslovnog plana i programa. Najmoprimac nije dužan da plati dane najma koje nije koristio u slučaju kvara na vozilu. Najmoprimac je dužan da obavesti ZIM rent a car o problemu na vozilu i preduzme sve neophodne radnje da ne dodje do veće štete, prijavi bilo koje upozorenje na vozilu ( kontrolnoj instrument tabli),proveri stanje vozila u servisu ukoliko nije u mogućnosti da doveze vozilo u ZIM na proveru, u što kraćem roku. Sva naša vozila imaju 24h pomoć na putu AMSS članstvo za Srbiju i Evropu.

Za sve moguće sporove nadležan je sud u Beogradu.

* Sve usluge se naplaćuju u dinarima (RSD) po zvaničnom srednjem kursu NBS